Landelijke Voetafdrukscan

Doe de Voetafdruktest en bepaal jouw Overshootday

Wanneer heb jij voor het laatst een smartphone gekocht? Branden jouw lampen op groene stroom? Hoeveel vlees en kaas eet je? Hoe vaak reis je per bus of trein? Je staat er waarschijnlijk niet zo vaak bij stil, maar alledaagse keuzes bepalen de ruimte die jij inneemt op de Aarde en jouw overshootday.

Met ruim 50 meerkeuzevragen meet deze test jouw ecologische voetafdruk en bepaal je jouw overshootday. De voetafdruk is een maat voor jouw ruimtebeslag op Aarde als gevolg van je leefstijl. Voor de voetafdruk geldt: hoe kleiner, hoe beter voor de Aarde. Invullen kost ongeveer tien tot vijftien minuten. Daarna zie je jouw voetafdruk, uitgedrukt in hectares, en krijg je handige persoonlijke en algemene tips voor het verkleinen ervan. De gemiddelde Nederlander heeft een voetafdruk van 5,0 hectare,vergelijkbaar met ruim 8 voetbalvelden.

Ook bepaal je met deze test jouw overshootday. Dit is de dag in het jaar waarop de draagkracht van de Aarde wordt overschreden als alle mensen op de wereld jouw voetafdruk zouden hebben. Dit betekent dat we op deze dag het punt bereiken dat we verbruikt hebben wat de Aarde aan natuurlijke grondstoffen in een jaar kan produceren. Na deze datum teren we de rest van het jaar in op de reserves van de Aarde. In 2021 viel de gemiddelde overshootday van alle mensen op Aarde op 29 juli en van alle Nederlanders al op 27 april.

Wil je meedoen met het Friese Voetafdrukpanel? Je krijgt dan twee keer per jaar een uitnodiging om de voetafdruktest in te vullen en ontvangt de nieuwsbrief van de Friese Milieu Federatie. Hierin staan onder andere tips over hoe je gemakkelijk je eigen voetafdruk kunt verkleinen. Wil je meedoen? Vul dan in het volgende scherm bij het codeveld het woord “panel” in. Dit kan ook als tweede code worden ingevuld. 

Ga verder en ontdek hoe klein jouw voetafdruk is en wanneer jouw overshootday valt!